Wodowanie YouYou / YouYou's launching

Trynidad, Chaguaramas, 30 Grudnia 2008 - czekaliśmy na ten moment 19 miesięcy!

30, December 2008, Trinidad, Chaguaramas – for that day we’ve been waiting for 19 months!


Tyle upłynęło od daty zakupu jachtu do jego zwodowania. W międzyczasie wracaliśmy na naszą YouYou czterokrotnie, by „pchnąć” prace remontowe :)
Z pomocą kilku specjalistów (silnikowca, spawacza i lakiernika) oraz nieocenionym wsparciem ze strony Kuby, Kasi i Sławka, ale głównie naszą w sumie sześciomiesięczną pracą non-stop przy jachcie, 31-letnia YouYou dostała nowe życie i znów kołysze się na falach :)
Oto zdjęcia z tego wielkiego dla nas wydarzenia.


It took us so much time to get YouYou ready for launch. In meantime 4 times we came back to the boat to “push things forward”. We’ve got some help from professionals (engine mechanic, welder and painter) and great support from Kuba, Kasia and Slawek. But it was mainly 6 months of our non-stop work on the boat. Now, 31 year-old YouYou got her new live and again can dance on the waves :)
Here you’ll see some photos of this big day for us.
“Gotowi na extremalne szczytowanie” ;)
“Ready for extreme experience”


Największa w marinie ;) / The biggest in the whole marina ;)
Ostatnie przygotowania / Last preparations

Jason – pracownik mariny / Jason – marina worker


Maite – znajoma z Wenezueli
Maite - our friend from Venezuela


Alexander aka Bibel aka Yaman
Dźwigowy / Travel lift operator

Ruszyli!!! / Just on the way!!!Słona woda, o tam! / Salt water! Over there!Ostatnie centymetry... / Few inches more...

Nasi goście Maite i Larry
Na zdrowie! Niech płynie po morzach i oceanach!
Salut & fair winds from our great guests Maite and Larry!


Szczęśliwi „armatorzy” :) / Happy owners :)


Za rufą marina, w której jacht spędził ostatnie 5 lat...
Behind we left marina where she has been lying for last 5 years...


Kapitan za sterem :) / Captain on the helm :)
Piękniejsza już nie będzie ;)

She can look only worse from now ;)