“Gotowi na extremalne szczytowanie” ;)
“Ready for extreme experience”


Największa w marinie ;) / The biggest in the whole marina ;)
Ostatnie przygotowania / Last preparations

Jason – pracownik mariny / Jason – marina worker


Maite – znajoma z Wenezueli
Maite - our friend from Venezuela


Alexander aka Bibel aka Yaman
Dźwigowy / Travel lift operator

Ruszyli!!! / Just on the way!!!Słona woda, o tam! / Salt water! Over there!Ostatnie centymetry... / Few inches more...

Nasi goście Maite i Larry
Na zdrowie! Niech płynie po morzach i oceanach!
Salut & fair winds from our great guests Maite and Larry!


Szczęśliwi „armatorzy” :) / Happy owners :)


Za rufą marina, w której jacht spędził ostatnie 5 lat...
Behind we left marina where she has been lying for last 5 years...


Kapitan za sterem :) / Captain on the helm :)
Piękniejsza już nie będzie ;)

She can look only worse from now ;)